Εμφύτευση ενός Cachet ΙΟL (ενδοφθάλμιος φακός) Implanting a Cachet IOL.

Εμφύτευση ενός Cachet ΙΟL (ενδοφθάλμιος φακός)
Χειρουργική εμφύτευση ενός ενδοφθάλμιου φακού Alcon Cachet. Χειρουργός Σπύρος Γεωργάρας.

Surgical implantation of an Alcon Cachet intraocular lens. Surgeon Spyros Georgaras.