• Πνευματική τραμπεκουλοπλαστική (PNT)
  • Ελάχιστα επεμβατικά αντιγλαυκωματικά χειρουργεία: MIGS, βαλβίδα Express
  • ELT Excimer Laser τραμπεκουλεκτομή ab interno
  • Nd:YAG laser Τραμπεκουλοπλαστική (SLT)
  • Nd: YAG laser Iριδοτομή
  • Tραμπεκουλοπλαστική
  • Aντιγλαυκωματικές βαλβίδες Molteno
  • Kρυοπηξία, Diode Laser φωτοπηξία ακτινωτού σώματος