• Επέμβάσεις φακοθρυψίας με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας (Centurion, Stellaris, Infinity)
  • Femto second laser cataract surgery LenSx
  • Premium ενδοφακοί (τορικοί, τριπλοεστιακοί, πολυεστιακοί, προσαρμοστικοί),
  • Επιπρόσθετοι ενδοφακοί
  • Ειδικοί φακοί για ωχροπάθεια
  • Αλλαγή ενδοφακού, ιριδική στήριξη ενδοφακών
  • Διόρθωση αφακίας, ανιριδίας
  • Ιριδοπλαστική
  • Nd:YAG laser καψουλοτομή

Ο ΟΦΘΑΛΜΟΣ διαθέτει τα πλέον προηγμένα διαγνωστικά και επεμβατικά μηχανήματα, αλλά και εξειδικευμένα συστήματα που αφορούν στις συνδυασμένες επεμβάσεις καταρράκτη και ενδοφακών με διαθλαστικές επεμβάσεις, επεμβάσεις γλαυκώματος, μεταμόσχευση κερατοειδούς κ.ά.

Ο εξοπλισμός αυτός αλλά και η εξειδίκευση και η εμπειρία μας παρέχουν τη δυνατότητα ιδιαίτερων διορθώσεων που αφορούν στον φακό του οφθαλμού, ανάλογα με την περίπτωση του κάθε ασθενούς, μειώνοντας το ποσοστό της εμφάνισης επιπλοκών, στο πιό ευγενές και πολύτιμο όργανο του ανθρώπου, τον οφθαλμό

Στον τομέα του καταρράκτη και των ενδοφθαλμίων φακών, ο καθηγητής Σ. Γεωργαράς θεωρείται από τους πρωτοπόρους και έχει εφεύρει και αναπτύξει δικές του διεθνώς αναγνωρισμένες τεχνικές .

Εφάρμοσε και δίδαξε στους συνεργάτες του ένα ολοκληρωμένο και τυποποιημένο σύστημα προσέγγισης και καταγραφής που αφορά στο πρόβλημα κάθε ασθενή μας και στην αντιμετώπισή του, με βάση την επιστημονική σοβαρότητα αλλά και ανθρωπιά.