Το 1985 ο Γεωργαράς ίδρύει το πρώτο οφθαλμολογικό ινστιτούτο αιχμής, για να προσφέρει στη χώρα μας μαζί με τους διακεκριμένους και εξειδικευμένους σε διάφορους τομείς της οφθαλμολογίας συνεργάτες του, παγκοσμίου επιπέδου ιατρικές υπηρεσίες με σκοπό τη βελτίωση της οράσεως. Το ονομα του είναί Οθφαλμός.