Καινοτομίες Στην Επεμβατική Αντιμετώπιση Του Καταρράκτη

20ο συνέδριο της Ευρωπαϊκής εταιρίας Καταρράκτη και Διαθλαστικής χειρουργικής. Συνέντευξη Καθ. Σ. Γεωργαρά στο δελτίο ειδήσε...
Read More

20ο Ευρωπαϊκό συνέδριο καταρράκτη και Διαθλαστικής χειρουργικής στο συνεδριακό μέγαρο Αθηνών

26.2.16. Συνέντευξη του καθηγητή Σπύρου Γεωργαρά , πρόεδρου της Ελληνικής Εταιρείας Ενδοφακών και Διαθλαστικής Χειρουργικής...
Read More

Sports Treatment @ Our Center

Η διαφορά του πρώτου από τον δεύτερο πρωταθλητή μπορεί να εξαρτηθεί και από την οπτική του απόδοση! Από την όραση παίρνουμε...
Read More